index
Dnešní datum: 31.03.20.
blok
 Identifikační údaje
 Informace o škole
 Učební plán ŠVP
 Aktuality
 Dlouhodobý záměr
 Koncepce rozvoje školy
 Historie školy
 Ochrana osobních údajů (GDPR)
 Projekty
 Výroční zpráva školy
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Aktuálně

Počet žáků školy k 24. 9. 2019 = 600. Kapacita školy je naplněna na 100%, další žáky nepřijímáme.

Odborné vyjádření KHS Středočeského kraje k opakovanému výskytu vší  - žádám rodiče o dodržování pokynů KHS a spolupráci se školou, čtěte zde
Děkuji.

Odkaz na vzpomínkové video z oslav 100 let ČR (souhlas s využitím hudby udělila firma Supraphon).

Rozhodnutím vlády ČR bude škola od 11. 3. 2020 uzavřena do odvolání, a to včetně školní družiny.

Obědy ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny.

Žáci jsou povinni sledovat webové stránky tříd a nástěnky tříd v systému Komens - budou jim zadávány úlohy k procvičování.

Žádost o ošetřovné - zájemci o tiskopis se zaevidují u třídní učitelky/učitele. Potvrzený tiskopis zasíláme mailem zákonným zástupcům. 

Zrušení ředitelského volna ve dnech 30. 3. a 31. 3. 2020. Bude-li ukončeno opatření vlády o uzavření škol, proběhne v uvedených dnech běžná výuka.

Projektové dny žáků 2. stupně - zrušeny! 

Zápis do 1. ročníku - Opatření ministra školství - pročtěte. V souladu s Opatřením bude po dohodě se zřizovatelem stanoven termín pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce. V tuto chvíli neposílejte!
Rovněž bude nově stanoven datum zápisu - od tohoto data se budou odvíjet termíny pro vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/odkladu/přerušení řízení.  
Další informace pod odkazem pro rodiče/zápis do 1. tříd a na webových stránkách s informacemi pro předškoláky zde

 


20. 03. 2020 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce