index
Dnešní datum: 22.10.20.
blok
 Plán roku a měsíční
 Přehled tříd
 Individuální výuka
 Konzultační hodiny
 ISIC
 Sponzorování školy
 Inspekční zprávy
 Stanovisko KHS - vši
 Výročí ČR video
 COVID opatření
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Aktuální opatření k provozu školy

Důležité informace k zahájení školního roku 2020/2021

 pokyn ředitele školy - podmínky provozu a vnitřního režimu od 1. 9. 2020
 - metodický pokyn MŠMT 
 - plakát hygiena rukou 

Změna od 10. 9. 2020
Ministr zdravotnictví rozhodl o povinném nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.
Ministr školství upřesnil, že toto opatření se netýká výuky ve třídách a učebnách.

Změna od 18. 9. 2020
Ministr zdravotnictví rozhodl o další změně - pedagogičtí pracovníci a žáci na 2. stupni jsou povinni nosit roušku i během výuky. Výjimku tvoří hodiny tělesné a hudební výchovy. 

Změna od 5. 10. 2020
Nařízením KHS Středočeského kraje se zakazuje v hodinách hudební výchovy zpívat a pro žáky 2. stupně se zakazují sportovní činnosti (hodinu TV lze nahradit jakýmkoliv jiným obsahem).

Změna od 12. 10. 2020
Opatřením vlády se zavádí střídavá výuka pro žáky 2. stupně. Rozpis a další informace zde
Informace ze školní jídelny zdedoplněná o další možný čas výdeje oběda od 14:00 do 14:15.

Změna od 14. 10. 2020
Opatřením vlády se škola od 14. 10. 2020 uzavírá, přecházíme na distanční výuku. Oficiální informace přišla datovou schránkou 14. 10. 2020 v 05:29. Informace o výdeji obědů zde

14. 10. 2020 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce