index
Dnešní datum: 23.10.21.
blok
 Školní řád
 Hodnocení žáků
 Řád školní družiny
 Školská rada
 Formuláře ke stažení
 Řád školního klubu
 Desatero Rodiče vítáni
 Domácí testování iSET
 Kritéria pro přijetí žáků
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Desatero pravidel jednání mezi rodiči a učiteli

pravidla byla převzata z webu Rodiče vítáni - www.rodicevitani.cz

Pro paní učitelku a pana učitele:

1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
2. Vnímejte rodiče jako "experta", který nejlépe zná své dítě.
3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm.
5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Pro tatínka a maminku:

1. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte.
2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to děti mohou slyšet.

Standardní postup řešení dotazů, problémů v pořadí:

1. příslušný učitel/ka
2. třídní učitel/ka
3. vedení školy - zástupce ředitele školy, ředitel školy (pořizujeme písemný záznam z jednání)
Pozn.: jednání se v případě potřeby zúčastňuje výchovný poradce či speciální pedagog

Není-li z Vašeho pohledu problém uspokojivě vyřešen, můžete se obrátit na:

 - školskou radu
 - českou školní inspekci
 - odbor školství MÚ Mělník

06. 10. 2016 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce