index
Dnešní datum: 23.10.21.
blok
 Školní řád
 Hodnocení žáků
 Řád školní družiny
 Školská rada
 Formuláře ke stažení
 Řád školního klubu
 Desatero Rodiče vítáni
 Domácí testování iSET
 Kritéria pro přijetí žáků
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Pravidla klasifikace a hodnocení žáků

Obsah:

I. Úvod
II. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
III. Zásady klasifikace a hodnocení
IV. Stupně klasifikace a hodnocení. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace
V. Výchovná opatření
VI. Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
VII. Komisionální přezkoušení
VIII. Informování zákonných zástupců žáka o výsledcích vzdělávání 
IX. Další ustanovení 

Právní vymezení:    

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon),
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání (dále jen vyhláška) ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č.256/2012 Sb.

Plné znění

04. 04. 2019 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce