index
Dnešní datum: 23.10.21.
blok
 Plán roku a měsíční
 Přehled tříd
 Individuální výuka
 Konzultační hodiny
 ISIC
 Sponzorování školy
 Inspekční zprávy
 Stanovisko KHS - vši
 Výročí ČR video
 COVID opatření
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Individuální výuka

Prostor pro individuální práci žáka je určen pro žáky, kteří nejsou schopni pracovat společně se svou třídou (opakovaně narušují hodinu). 
Vyrušujícího žáka učitel odešle na určené místo (hala před sekretariátem), zde žák plní zadanou práci pod pedagogickým dozorem.
K tomuto opatření nás vede skutečnost, že žákovi, který nerespektuje pravidla pro chování a práci, se učitel musí věnovat na úkor práce s ostatními. Odchodem žáka na určené místo umožníme ostatním nerušenou výuku.
Chceme touto cestou vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání a chování ve škole. Žák je seznámen se školním řádem a je na jeho zodpovědnosti, zda je ochoten a schopen stanovená pravidla respektovat a tím se zúčastnit společné výuky. V opačném případě mu je umožněno při individuální práci uvědomit si nutnost respektování pravidel.

Opatření přispívá ke zkvalitnění výuky všech žáků.

 

11. 09. 2018 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce