index
Dnešní datum: 22.09.21.
blok
 Školní řád
 Hodnocení žáků
 Řád školní družiny
 Školská rada
 Formuláře ke stažení
 Řád školního klubu
 Desatero Rodiče vítáni
 Domácí testování iSET
 Kritéria pro přijetí žáků
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Školní řád

I.      Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
 a.    Práva žáka
 b.    Práva zákonných zástupců žáků
 c.    Povinnosti žáka
 d.    Povinnosti zákonných zástupců žáků
 e.    Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 
II.     Provoz a vnitřní režim školy
 a.    Docházka do školy
 b.    Vnitřní režim školy
III.  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
IV.  Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem


Součástí školního řádu jsou Pravidla klasifikace a hodnocení žáků (viz odkaz Hodnocení žáků)
 
  Plné znění 

Příloha školního řádu od 7. 10. 2020 - distanční výuka zde 

07. 10. 2020 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce