index
Dnešní datum: 18.06.21.
blok
 Plán roku a měsíční
 Přehled tříd
 Individuální výuka
 Konzultační hodiny
 ISIC
 Sponzorování školy
 Inspekční zprávy
 Stanovisko KHS - vši
 Výročí ČR video
 COVID opatření
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Školní rok 2020/2021

třída _ třídní učitel 

1.A  Mgr. Andrea Doležalová 6.A Mgr. Zdeněk Bažant
1.B  Ing. Renáta Habeltová 6.B Mgr. Kateřina Šveráková
1.C  Mgr. Radka Koláčná 6.C Mgr. Jiří Sisák
2.A  Mgr. Ilona Šutová 7.A Mgr. Iva Dardová
2.B  Mgr. Iva Kopecká 7.B MgA. Šárka Vejvodová
2.C  Mgr. Irena Mňuková 7.C Mgr. Miloš Gruber
3.A  Mgr. Slavěna Rolencová 8.A Jitka Demeterová
3.B  Mgr. Veronika Tesařová 8.B Mgr. Lada Horáková
4.A  Mgr. Jitka Kopecká 8.C Ing. Bc. Martina Čáslavová
4.B  Renáta Lisznerová 9.A Bc. Blanka Škantová
5.A  Mgr. Monika Šabatková 9.B Bc. Michaela Slánská
5.B  Mgr. Kateřina Kučerová
5.C  Mgr. Petra Bendová

Informace rodičům a žákům tříd 2. stupně předáváme systémem Komens/Bakaláři.

Průběžně aktualizované informace o provozu školy ve vztahu k vývoji COVID situace najdete na:
- nástěnce školy v Komens
- na webu školy pod odkazem Školní rok/COVID opatření 


Školní klub  Andrea Doležalová

Školní družina Radka Mašková

Kroužek orientačních sportů

celkem 600 žáků,
312 na I. stupni, 288 na II. stupni,
281 chlapců, 319 dívek05. 05. 2021 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce