index
Dnešní datum: 23.10.21.
blok
 Školní řád
 Hodnocení žáků
 Řád školní družiny
 Školská rada
 Formuláře ke stažení
 Řád školního klubu
 Desatero Rodiče vítáni
 Domácí testování iSET
 Kritéria pro přijetí žáků
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Kritéria přijímání žáků


Žáky přijímáme v pořadí:

  1. děti ze spádového obvodu školy a děti s uděleným odkladem školní docházky v předchozím roce, mají-li místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (převyšuje-li počet dětí ze spádového obvodu školy schválenou kapacitu školy, bude výběr žáků proveden losováním)
  2. děti, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod školy, budou přijímány v pořadí:
    a) děti zaměstnanců školy a děti, které mají ve škole staršího sourozence
    b) ostatní zájemci s ohledem na naplněnost jednotlivých tříd
Pozn.: Spádové obvody škol stanovuje Vyhláška města Mělník č. 3/2016 O společných školských obvodech základních škol.

01. 09. 2019 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce