index
Dnešní datum: 18.08.17.
blok
 Vedení školy
 Učitelé 1. stupně
 Učitelé 2. stupně
 Školní družina a klub
 Školní poradenské pracoviště
 Administrativa
fotky

     Základní škola
    Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace
    mail


 

Učitelé 2. stupně

Bažant Zdeněk, Mgr.
Bělochová Miroslava, Mgr.
Čáslavová Martina, Ing.
Dardová Iva, Mgr.
Demeterová Jitka
Dvorská (
Ševčíková) Adéla, Mgr.
Gruber Miloš, Mgr.
Holečková Alena, Mgr.
Horáková Lada, Mgr.
Kopřivová Michaela, Mgr., *ŠMP (školní metodik prevence), MD
Lindnerová Eva, Mgr.
Línková Lucie, Mgr.
Mifková Yveta, PaedDr.
Naimannová Petra, Mgr.
Patka Václav, Mgr.
Petíř Ondřej
Sisák Jiří, Mgr.
Staňková Karla, Mgr.
Škantová Blanka
Šutová Jana, Mgr.
Šveráková Kateřina, Mgr., *Výchovný poradce
Ullrych Dalibor, PaedDr.
Urbancová Hana, Mgr.
Vejvodová Šárka, MgA.

Procházková Jana, Mgr., *Speciální pedagog
Mullerová Jarmila, Mgr. - MD
Elhenická Alena, Mgr. - MD

27. 04. 2017 | Ullrych

paticka
kanka zakovska moodle soubory lepiky
O škole
Školní rok
O lidech
Kontakty
Pro rodiče
Rozvrh a suplování
Výchovný poradce