Výsledky zápisu do 1. ročníku 2023/2024

Přijatí žáci, zařazení do tříd, odklady školní docházky - výsledek zápisu 

Pozn.: 1. A - Běžné třídy (Ruku v ruce), 1. B - Ruku v ruce s vědou, 1. C Ruku v ruce

  • rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v sekretariátu školy od 10. 5. 2023, resp. odeslána datovou schránkou
  • rozhodnutí o nepřijetí rozeslána poštou, resp. datovou schránkou

Termíny setkání rodičů a žáků s třídními učitelkami - rozpis předškoláček 

Publikováno: 09. 05. 2023