Školní klub

Mgr. Doležalová Andrea (vedoucí vychovatelka ŠK)
Liběna Brnčová
(vychovatelka ŠK)

Žáci navštěvující školní klub jsou povinni dodržovat vnitřní řád školního klubu.

ŠKOLNÍ KLUB 2023/2024 – informace pro žáky a rodiče

ŠK bude probíhat ve dnech: pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Klub je přednostně určen pro žáky 4. do 9. třídy, po dohodě ho mohou navštěvovat i žáci jiných ročníků.

Cílem ŠK je vyplnění volného času dětí v odpoledních hodinách (třeba jen mezi vyučováním a odpoledními kroužky). Děti mohou klub navštěvovat pravidelně i nepravidelně – podle aktuální potřeby.

Poplatek za provoz činí 100,- Kč za měsíc (do konce roku 2023, od ledna 2024 určí výši poplatku zřizovatel). 

Přehled kroužků ve školním roce 2023/2024

Přihlášky vyplňte nejpozději do 16. 6. 202  3.