Školní klub

Mgr. Doležalová Andrea

Liběna Brnčová


Web školního klubu

Žáci navštěvující školní klub jsou povinni dodržovat vnitřní řád školního klubu.