Projekty

Projekty v realizaci

"Podpora rozvoje školy 2023" 
projekt reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005567 je spolufinancován Evropskou unií. Realizace 1. 7. 2023 – 31. 8. 2025, způsobilé výdaje 3 946 856,00 Kč.
Aktivity projektu - DVPP, Inovativní vzdělávání, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání, Kariérový poradce, Speciální pedagog.
Plakát projektu 

"Příběhy našich sousedů" 
projekt vedený neziskovou organizací Post Bellum (Paměť národa), do kterého se naše škola již několik let zapojuje. Proto byla v roce 2022 na základě úspěšné nominace oceněna certifikátem Škola Paměti národa, který byl předán na Slavnosti škol Paměti národa 22. 9. 2022 v Gröbově vile naší kolegyni Mgr. Michaele Slánské.   
Členství v Síti škol je pro nás pocitem zadostiučinění, že jdeme správnou cestou, a otevírá nám nové možnosti, jak prezentovat moderní dějiny našim žákům.
Odkaz na web: https://skoly.pametnaroda.cz/sit-skol-pameti-naroda

Archiv projektů

"Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy" 
projekt podporuje vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Projekt ukončen k 31. 8. 2023.
Plakát projektu  

"Podpora rozvoje ZŠ 2021" 
projekt reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021019 je spolufinancován Evropskou unií. Realizace 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023, způsobilé výdaje 1 087 440,00 Kč.
Aktivity projektu - tandemová výuka, školní klub, doučování žáků, projektový den v ZŠ, sdílení zkušeností, speciální pedagog.
Plakát projektu 

"Modernizace učeben ZŠ Jungmannovy sady" 
projekt reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016056 je spolufinancován Evropskou unií. Realizace v období 05/2021 - 08/2021, podpořen částkou 1.203.302,30 Kč. 
Projekt řeší modernizaci učebny informatiky a polytechniky a budování bezbariérovosti.
Plakát projektu 

"Podpora rozvoje školy 2019" 
projekt spolufinancován Evropskou unií. Realizace v období 09/2019 - 11/2021, podpořen částkou 2.096.189,- Kč. 
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.
Plakát projektu zde 

"Mosty mezi školou a životem" 
projekt programu ERASMUS+, školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2018 byl podpořen grantem ve výši 74.164,- EUR. Základní informace o projektu zde, cíle a výstupy zde.
Odkaz na stránky projektu zde.

"Podpora rozvoje ZŠ 2017" 
v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizace v období 09/2017 - 08/2019, podpořen částkou 1.505.145,- Kč.
Šablony sdílení zkušeností, tandemová výuka, CLIL, cizí jazyk, mentoring, čtenářská gramotnost, vzájemná spolupráce, čtenářský klub, klub logiky a her, doučování a příprava žáků, speciální pedagog.
Plakát projektu zde 

Leták projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů zde

"V57 - rozvoj technických dovedností žáků ZŠ"  realizován 09-12/2015 v částce 210.656,- Kč.

"Podpora výuky cizích jazyků a čtenářstvím"  - Výzva 56, 890.633,- Kč, šablony Čtenářské dílny (3x), Zahraniční jazykový kurz pro učitele (3x), Stínování pro pedagogy přírodovědných předmětů v zahraničí (6x), Zahraniční jazykový pobyt pro žáky (2x), realizace 07-12/2015. 

"Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR)"
projekt OPVK reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 na období (10/2014 - 12/2015), škola se projektu účastní jako partner s finančním příspěvkem společnosti itelligence a.s., aktivity projektu zde 

Projekt SMART Vzorová škola   

"Přírodní vědy moderně a v týmu"
projekt OPVK (4/2013 - 12/2014) ve výši 346.5816,90 Kč, zaměřený na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů pomocí zavedení experimentu do výuky a většího využívání ICT při výuce chemie, fyziky a biologie. Webové stránky projektu zde

"Řešení vrstevnických vztahů" informace zde 

"Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník"
projekt v rámci OPVK (11/2011 - 10/2012) ve výši 2.019.299,44 Kč, zaměřený na rozvoj přírodních věd (chemie, fyzika). Informace na webových stránkách.

"EU peníze školám"
V rámci projektu "EU peníze školám" zpracovali učitelé školy DUMy viz tabulka (předmět, ročník, e-mail, anotace).
Anotace_1-RuJ, Anotace_2-RuJ, Anotace_1-StK, Anotace_2-StK, Anotace_1-BeMAnotace_2-BeM, Anotace_1-DaI, Anotace_2-DaI, Anotace_1-CaM, Anotace_2-CaM, Anotace_3-CaM, Anotace_1-SvK, Anotace_2-SvK 

"Rozšíření a zkvalitnění výuky ZŠ Jungmannovy sady" 
Projekt ve spolupráci se zřizovatelem školy v rámci ROP Střední Čechy 2007 - 2013. Nová učebna informatiky, palubovka v tělocvičně, úprava vnitřního areálu, pergola. Slavnostní otevření dne 1.9.2009.

"Výukový program prvouky v 1. třídě ZŠ"
Informace o projektu na webových stránkách, projekt byl ukončen v dubnu 2011.