Vzdělávací centra

Program přírodovědných center na 2. pololetí školního roku 2023/24

 

Chemické centrum 3U

U3_logo_RGB_fullcolor

Od září 2023 se na naší škole otvírají chemická centra, ve kterých se setkávají pravidelně učitelé středních a základních škol Středočeského kraje. Cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání učitelů chemie a badatelského vyučování na 1. stupni ZŠ formou pravidelných setkání a sdílení jejich zkušeností, zejména formou workshopů. Kromě metodické podpory poskytuje centrum učitelů také v omezené míře podporu materiální a v neposlední řadě možnosti své nápady konzultovat.

Chemická centra pracují s podporou VŠCHT v projektu 3U (Učitelé učí učitele).

Setkání probíhají pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci v době 16:00 – 18:00 a jsou pro účastníky zdarma.

Vedoucí centra:

Více informací: https://www.chemickacentra.cz/

 

Fyzikální centrum Elixíru

Elixír_do_škol_-_oficiální_logo

Již sedmým rokem probíhají na naší škole pravidelná setkávání učitelů fyziky ZŠ a SŠ. Učitelé se seznamují s novými pomůckami do výuky, vyměňují si zkušenosti a především se učí provádět nové experimenty. Předávají si zkušenosti nejen z výuky, ale např. i kde získat jednotlivé pomůcky.

Fyzikální centra pracují s podporou Elixíru do škol z. ú.

Setkání probíhá cca 3x za pololetí první čtvrtek v měsíci.

Vedoucí centra: Vít Boček

Kontaktní e-mail: belochovam@zsjungsady.cz

Více informací: https://www.elixirdoskol.cz/

 

DiGi centrum Elixíru

Mělník bude již devátým místem v ČR, kde fungují centra Elixíru do škol. Centrum v Mělníku se zaměří na využití digitálních technologií, robotických pomůcek a polytechniky ve výuce. Své znalosti budou lektoři sdílet s ostatními kolegy. Nedílnou součásti DIGI centra bude i polytechnická činnost v propojení technologií s polytechnikou.

DiGi centrum pracuje s podporou Elixíru do škol, je pro účastníky zdarma.

Setkání probíhá každý první čtvrtek v měsíci, buď na ZŠ Jungmannovy sady Mělník nebo na Gymnáziu Jana Palacha Mělník.

Vedoucí centra:

Více informací: https://www.elixirdoskol.cz/digitalni-technologie-v-centrech/