Školní poradenské pracovistě

Služby školního poradenského pracoviště zajišťují výchovný poradce , školní metodik prevence, speciální pedagogškolní psycholog.

Funkce Jméno Konzultační hodiny
Výchovný poradce Mgr. Petra Naimannová středa 12:00 - 14:00
Speciální pedagog Mgr. Monika Šulcová pondělí 11:00 - 12:00
Školní metodik prevence Mgr. Michaela Benešová Kopřivová středa 11:45 - 12:35
Školní psycholog PhDr. Mgr. Petr Volf pátek 09:00 - 13:00

Schránka důvěry: