Školní družina

Vychovatelky

Mašková Radka - vedoucí vychovatelka

Krejzová Radka
Macáková Jana, Bc.
Mňuková Irena, Mgr.
Nováková Petra
Švestáková Klára (MD)
Tsyholnyk Ruslana
Vášová Ivana

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků dodržujeme při používání herní sestavy pravidla.

Vnitřní řád školní družiny