Výroční zprávy

Zpracováno dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, § 10, § 12) a dle vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb.

Výroční zpráva je k nahlédnutí v 1. patře školy (skříňka u nástěnky).

Výroční zpráva o činnosti školy.

Přílohy výroční zprávy.