Konzultační hodiny

Během konzultačních hodin můžete vyučujícího navštívit nebo si s ním telefonicky domluvit schůzku na dobu, která oběma stranám bude vyhovovat. Povinností vyučujících je v uvedené době být přítomen ve škole.

Doporučuji kontaktovat učitele předem a schůzku si navzájem odsouhlasit.

Rozpis konzultačních hodin