Inspekční zprávy

Zprávy ČŠI

jsou k nahlédnutí na www.csicr.cz pod odkazem Registr inspekčních zpráv. Dohledáte pod IČ 47011319.

Zpráva z roku 2018 zde.

Přestože ředitel školy podal k inspekční zprávě připomínky, tato skutečnost v inspekční zprávě uvedena není. Stejně tak nejsou uvedeny připomínky.

Připomínky ředitele školy zde.

Stanovisko ČŠI k připomínkám zde.